สำนักพิมพ์เม่นวรรณกรรม นัดพบมิตรรักนักอ่าน


วันเสารที่ ๑๘ กรกฏาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น.

พบกับ วิวัฒน เลิศวิวัฒน์วงศา ผู้เขียน สิ้นสุรีย์ และจักรวาลของการมอดไหม้Œ พร้Œอมรับหนังสือพรีออร์เดอร์

วันอาทิตยที่ ๑๙ กรกฏาคม เวลา ๑๕.๐๐ น.-๑๕.๓๐ น.

พบกับ นิวัต พุทธประสาท บรรณาธิการสำนักพิมพเม่‹นวรรณกรรม *สามารถรับหนังสือพรีออร์เดอร์สำหรับผูŒที่มารับไม่‹ทัน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: