ตำนานนิรันดร์: The Immortal Story

IMTS_aw_OL Frontcover

“ตำนานนิรันดร์” หรือ “The Immortal Story” เป็นเรื่องหนึ่งที่รวมอยู่ในหนังสือ Anecdotes of Destiny โดยว่าด้วยเรื่องราวของ มิสเตอร์เคลย์ เศรษฐีชราผู้เชื่อมั่นในอำนาจและอิทธิพลของตนด้วยความนิยมข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มากกว่าเรื่องเล่ายกเมฆหลอกลวง มิสเตอร์เคลย์จึงได้วางแผนเปลี่ยนตำนานที่เล่าขานกันในหมู่กะลาสีเรือให้กลายเป็นความจริงเพื่อให้กะลาสีเรือคนหนึ่งบนโลกสามารถ “เล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมรายละเอียดทุกประการตามที่ได้เกิดขึ้นกับเขาจริงๆ”

การนำเรื่องเล่ามาสร้างให้เป็นความจริงอย่างที่เศรษฐีชราทำ แทนที่จะนำความจริงไปถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าดังเช่นนักเล่าเรื่องทั่วไปนั้นก็เหมือนการบวกเลขกลับทาง คือแทนที่จะบวกจากหลักหน่วยซึ่งอยู่ทางขวามาก่อน กลับไปเริ่มจากทางด้านซ้าย ผลลัพธ์ก็คือ “เขาจะพบว่าผลรวมที่ได้ออกมานั้นผิดพลาดและสมุดบัญชีของเขาก็จะไร้ค่าใดๆ”

 • PRODUCT INFO

  • ตำนานนิรันดร์
  • แปลจากหนังสือ: The Immortal Story
  • ผู้เขียน: Isak Dinesen
  • ผู้แปล: อรจิรา โกลากุล
  • บรรณาธิการ: สนธยา ทรัพย์เย็น
  • ออกแบบปก: Mongol Navy
  • สำนักพิมพ์: เม่นวรรณกรรม
  • จำนวนหน้า: 128 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2560
  • ISBN: 9786167831176
 • RETURN & REFUND POLICY

  สำนักพิมพ์ยินดีเปลี่ยนหนังสือเล่มใหม่เมื่อพบว่าหนังสือชำรุดจากการส่ง หน้าขาดหาย หรือการสลับหน้า

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: